Versnellingsnaven: een chronologische opsomming

Na een paar jaar een website te hebben ontwikkeld met de naam  ALL-ABOUT-HUBS, met veel informatie en veel links, verdween deze plotseling. Het verscheen opnieuw als PDF-bestand in de V-CC-archieven. Ik neem aan dat de makers hun project hebben stopgezet en hebben geprobeerd een deel van hun werk te redden, door het in pdf-formaat door te geven aan de archieven van de V-CC. Helaas is veel informatie verloren gegaan en zijn de links niet meer geldig. Dit is een poging om toegang te krijgen tot een deel van de kennis van de site en die aan de lezer door te geven. Het is een uittreksel van het bestand dat u hier kunt vinden: 

https://v-cc.org.uk/about/library/    (zie: NCA en Public Library)

Internal Hub Gears: a chonologic timetable

After a few years developing a website called  ALL-ABOUT–HUBS, with much information and many links, it suddenly disappeared. It re-appeared as a PDF-file in the V-CC archives. I assume the makers stopped their project and tried to save some of their work, by passing it on the archives of the V-CC in pdf-format.  Alas a lot of information was lost and links were no longer valid. This is an effort to access some of the knowledge from the site and pass that on to the reader. It is an extract of the file that can be found here:

 https://v-cc.org.uk/about/library/     (see: NCA and Public Library)